องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13) [ 14 มี.ค. 2566 ]1
2 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองอิสานเขียวและคันสระปาปา หมู่ที่ 3) [ 15 ก.พ. 2566 ]12
3 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน) [ 15 ก.พ. 2566 ]12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]12
5 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มหนองขอน-ห้วยสามขา หมู่ที่ 11) [ 23 ม.ค. 2566 ]14
6 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2) [ 23 ม.ค. 2566 ]19
7 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา) [ 19 ม.ค. 2566 ]9
8 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา เพื่อแก้ไข้ปัญหาน้ำอุปโภค บ้านกุตตาดำ หมู่ที่ 2) [ 18 ม.ค. 2566 ]15
9 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม) [ 16 ม.ค. 2566 ]14
10 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 ต่อจากลาดยางเดิม) [ 16 ม.ค. 2566 ]9
11 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ้มป่ารัง-โนนสูง ทำต่อ หมู่ที่ 6) [ 13 ม.ค. 2566 ]9
12 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนดันดิน/หินคลุกสายบ้านเดิ่นเห็ด-โนนลอย (หนองหอย) หมู่ที่ 17) [ 11 ม.ค. 2566 ]8
13 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคุ้มโกรกมะขามป้อม (คุ้ม5) หมู่ที่ 19) [ 11 ม.ค. 2566 ]15
14 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคันดินเดิ่นตะโก - หนองกระทุ่ม - ดอนขวาง หมู่ 4) [ 6 ม.ค. 2566 ]11
15 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนขวาง - เดิ่นตะโก (ป่าช้า) หมู่ที่ 3) [ 5 ม.ค. 2566 ]11
16 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบหมู่บ้านหยองนาง หมู่ที่ 7) [ 7 ธ.ค. 2565 ]11
17 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5) [ 7 ธ.ค. 2565 ]17
18 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10) [ 6 ธ.ค. 2565 ]11
19 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3) [ 2 ธ.ค. 2565 ]15
20 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง - โคกเพชร นม. 5260 หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง, หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 16 บ้านโคกเพชร) [ 21 พ.ย. 2565 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23