องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม - วัดเดิ่นเห็ด)

    รายละเอียดข่าว

งานซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม - วัดเดิ่นเห็ด

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม - วัดเดิ่นเห็ด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง