องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายกัปปะ-โนนสง่า, ถนนสายกัปปะ-กุดพิมาน))

    รายละเอียดข่าว

งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัย ถนนสายกัปปะ-โนนสง่า, ถนนสายกัปปะ-กุดพิมาน    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยถนนสายกัปปะ-โนนสง่า, ถนนสายกัปปะ-กุดพิมาน))
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง