องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตภายในบ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทัพรั้ง

    รายละเอียดข่าว

 หัวข้อข่าว
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตภายในบ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทัพรั้ง
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 ราคากลาง
622159
 ซื้อเอกสาร
2-15 ก.พ.2559
 ยื่นซอง
2-15 ก.พ.2559
 ติดต่อสอบถาม
044972445
 รายละเอียดข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตภายในบ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๒,๑๕๙.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)


    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตภายในบ้านทัพรั้งพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทัพรั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง