องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายตลุกชงโค - หนองตอ, ลงดินถมช่วงท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 17)

    รายละเอียดข่าว

งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายตลุกชงโค-หนองตอ, ลงดินถมช่วงท่อลอดเหลี่ยมถนนสายโกรกมะขามป้อม - ตลุกชงโค หมู่ที่ 17

    เอกสารประกอบ ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (งานซ่อมแซมถนนเสียหายจากอุทกภัยสายตลุกชงโค - หนองตอ, ลงดินถมช่วงท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 17)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง