องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่สู่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วันนี้วันที่ 12 ส.ค. 64 กู้ชีพทัพรั้ง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อฯและขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อฯ
       วันนี้วันที่ 12 ส.ค. 64 กู้ชีพทัพรั้ง  ออกพ่นยาฆ่าเชื้อฯและขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อฯ
1.เวลา 13.00 น. ขนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อฯ จากร.ร.บ้านหนองยาง ไปศูนย์ CI2 อำเภอพระทองคำ
2.เวลา 13.40 น....
 
  วันนี้วันที่ 12 ส.ค. 64 กู้ชีพทัพรั้ง ออกพ่นยาฆ่า...
  พิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้
  จัดชุดที่พักคอยผู้ที่มีความเสียงในการติดเชื้อไวรัส...
  สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด-19 พื้นที่ตำบลทัพรั้ง
  ปฏิบัติการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19
  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกราน...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง บัญชีราย...
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง ประกวดรา...
  ประกาศาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รับสมัค...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1