องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้ง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]34
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 16 เม.ย. 2563 ]34
3 สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน [ 11 ธ.ค. 2562 ]36
4 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 11 ธ.ค. 2562 ]33
5 แต่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 8 ม.ค. 2562 ]36
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]35
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]35
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2562 ]37
9 ขสร. กันยายน ๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2561 ]34
10 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 9 พ.ค. 2561 ]37
 
หน้า 1|2