องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 30 ก.ย.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]32
2 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 6 ธ.ค. 2562 ]33
3 รายงานผลของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]35