องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 มี.ค. 2559 ]70
2 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 7 มี.ค. 2559 ]79
3 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต [ 7 มี.ค. 2559 ]65
4 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 7 มี.ค. 2559 ]77
5 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 มี.ค. 2559 ]63
6 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 มี.ค. 2559 ]60
7 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง [ 7 มี.ค. 2559 ]64
8 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 7 มี.ค. 2559 ]67
9 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 7 มี.ค. 2559 ]63
10 แบบใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน [ 7 มี.ค. 2559 ]67
 
หน้า 1|2