องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) [ 28 ม.ค. 2563 ]33
2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 23 ก.ค. 2562 ]34
3 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน [ 29 มี.ค. 2561 ]38
4 แบบคำร้องทั่วไป [ 5 เม.ย. 2559 ]37
5 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 5 เม.ย. 2559 ]38
6 ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า [ 4 เม.ย. 2559 ]39
7 หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]40
8 คำขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]38