องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสร้างเสริมความรอบรู้แก่ประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด้านสุขภาพ [ 30 ส.ค. 2565 ]11
2 ประกาศ อบต.ทัพรั้ง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) [ 28 ม.ค. 2563 ]134
3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 23 ก.ค. 2562 ]133
4 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน [ 29 มี.ค. 2561 ]130
5 แบบคำร้องทั่วไป [ 5 เม.ย. 2559 ]125
6 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร [ 5 เม.ย. 2559 ]137
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า [ 4 เม.ย. 2559 ]133
8 หลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]132
9 คำขออนุญาตก่อสร้าง [ 4 เม.ย. 2559 ]126