องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง