องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2565
 
ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2565_page-0002
ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กันยายน 2565_page-0003
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง