องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

    รายละเอียดข่าว

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

    เอกสารประกอบ

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง