องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้ง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง การแต่งตั้ง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง