องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สิทธิ์รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง