องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง