องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทัพรั้ง