องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นางสาวปาณุษา  บัวแสง
 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน