องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


 

 
 
  นายเทพประสิทธิ์  นธิรมย์
 
  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ   รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 
  นายสัจจะธรรม  อุ่นใจ
 
  นักวิชการเกษตร ปฏิบัติการ
 


 

นางสาวสิริยากร  บัวครื้น  
 
พนักงานจ้างทั่วไป