องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ให้การต้อนรับนายสุชาติ ดีอเระ นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยคณะ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ให้การต้อนรับนายสุชาติ ดีอเระ นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดโครงการคนโคราชรวมใจ  แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01