องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ให้การต้อนรับนายสุชาติ ดีอเระ นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยคณะ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ให้การต้อนรับนายสุชาติ ดีอเระ นายอำเภอพระทองคำ พร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดโครงการคนโคราชรวมใจ  แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
2024-07-05
2024-07-04
2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22