องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ ดือเระ นายอำเภอพระทองคำ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมปริสุทโธ อำเภอพระทองคำ และต่อมา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมจิตรอาสาบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลทัพรั้งให้การต้อนรับ
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01