องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


รองนายก อบต.ออกพื้นที่


รองนายก อบต.ทัพรั้ง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณฝายน้ำล้น
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01