องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ออกบริการประชาชนในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการออกให้บริการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02