องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลทัพรั้ง


งาน ปภ. อบต.ทัพรั้ง ได้จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับชาวบ้านโกรกมะขามป้อมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราว

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02