องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


การประกวดผลผลิตทางการเกษตร


การประกวดผลผลิตทางการเกษตร  ในพิธีห่มผ้าสไบ พระราชทานและผ้าแพรเจ็ดสี จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และเจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนย่าโมและปู่ทองคำ อำเภอพะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๗

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02