องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ในส่วนกองคลัง


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ในส่วนกองคลัง ออกสำรวจเอกสารข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า ข้อมูลป้าย เพื่อใช้จัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2567

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02