องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ในส่วนกองคลัง


งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ในส่วนกองคลัง ออกสำรวจเอกสารข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้านค้า ข้อมูลป้าย เพื่อใช้จัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2567

2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08
2023-10-20
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16