องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการนำของนายธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จัดกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยมีนายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

2023-12-01
2023-11-08
2023-10-20
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13