องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการนำของนายธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จัดกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยมีนายอำนวยศิลป์ มานะงาน นายอำเภอพระทองคำ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02