องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ติดตามประเมินผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 17 บ้านตลุกชงโค


วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่่วนตำบลทัพรั้ง ได้ออกติดตามและประเมินผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 17  บ้านตลุกชงโค ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02