องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ติดตามประเมินผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 17 บ้านตลุกชงโค


วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่่วนตำบลทัพรั้ง ได้ออกติดตามและประเมินผล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ 17  บ้านตลุกชงโค ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

2023-12-01
2023-11-08
2023-10-20
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13