องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการอำนวยการของนายธนงค์ เทพังเทียม ได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02