องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการอำนวยการของนายธนงค์ เทพังเทียม ได้ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

2023-12-01
2023-11-08
2023-10-20
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13