องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ


วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ้านเดิ่นตะโก เพื่อเป็นข้อมูลโครงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

2024-05-15
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02