องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ


วันนี้วันที่ 16 พ.ย. 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมคณะผู้ช่วยผู้บริหาร และงานสวัสดิการสังคม ออกตรวจเยี่ยมบ้านนางดึก ผิวขำ บ้านเดิ่นตะโก เพื่อเป็นข้อมูลโครงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

2023-12-01
2023-11-08
2023-10-20
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13