องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วย นายอภัย ประพรม รองนายก อบต.ทัพรั้ง นายจองชัย โงสันเทียะ รองนายก อบต.ทัพรั้ง เข้าร่วมโครงการวัดปลอดขยะ ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดหนองยาง) ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา


วันนี้ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 นายธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วย นายอภัย ประพรม รองนายก อบต.ทัพรั้ง นายจองชัย โงสันเทียะ รองนายก อบต.ทัพรั้ง เข้าร่วมโครงการวัดปลอดขยะ ณ วัดศรีบุญเรือง (วัดหนองยาง) ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01