องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการอำนวยการของท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการอำนวยการของท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสามแยกทัพรั้ง (CJ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝน หรือจนกว่า จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01
2022-02-28
2022-02-24
2022-02-10
2022-01-31
2022-01-26