องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการอำนวยการของท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการอำนวยการของท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสามแยกทัพรั้ง (CJ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝน หรือจนกว่า จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08