องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


การตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยการอำนวยการของ นายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้จัดชุดเฝ้าระวัง ป้องกัน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านเขตตำบลทัพรั้ง ระหว่างวันที่ 10 - 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ขอขอ่บคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ฯลฯ ในคราวนี้ด้วย
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30
2022-11-17