องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบล ทัพรั้ง


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกธนงค์  เทพังเทียม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยมีกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าประชุมได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบ (โควิด-19) แล้ว

2022-09-12
2022-08-23
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30