องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบล ทัพรั้ง


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกธนงค์  เทพังเทียม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โดยมีกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าประชุมได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบ (โควิด-19) แล้ว

2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08