องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นำโดยท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม


เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นำโดยท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร ได้เดินทางออกมอบชุดยังชีพผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ (COVID 19) ผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ในเขตตำบลทัพรั้ง
2023-05-22
2023-05-03
2023-02-23
2023-01-16
2023-01-16
2022-12-30
2022-12-13
2022-12-13
2022-11-30
2022-11-17