องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นำโดยท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม


เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นำโดยท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร ได้เดินทางออกมอบชุดยังชีพผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ (COVID 19) ผ่านตัวแทนหมู่บ้าน ในเขตตำบลทัพรั้ง
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08