องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 1 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08