องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ คลองอีสานเขียวบ้านหนองยาง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 วันสุดท้ายของเดือนแห่งความรัก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นำโดยท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วยท่านรองนายก ทั้งสองท่าน และท่านเลขานุการนายก พร้อมด้วย รองปลัด อบต. ทัพรั้ง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทัพรั้ง ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลทัพรั้ง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งปฎิกูลในลำคลอง ตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ คลองอีสานเขียวบ้านหนองยาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08