องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


วันที่ 25 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ท่านนายกธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วย ท่านรองนายกฯ อภัย ประพรม นายเกรียงศกดิ์ ศรีบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายเทพประสิทธิ์ นธิรมย์ นักพัฒนาชุมชน ได้เดินทางมาร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล ในคราวประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ณ บ้านเต็งเตี้ย หมู่ที่ 12 และในการณ์นี้ ท่านนายก อบต.ทัพรั้ง ได้แจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08