องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งมอบชุดยังชีพ


วันที่ 31 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง นายธนงค์ เทพังเทียม พร้อมด้วยผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอภัย ประพรม รองนายก อบต. ทัพรั้ง นายจองชัย โงสันเทียะ รองนายก อบต. ทัพรั้ง และนายอิทธิกร อธิกุลภาคภูมิ เลขานุการนายก อบต. ทัพรั้ง ได้มอบชุดยังชีพให้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1 ด้วยเหตุที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัยจากสถานการณ์ โควิด - 19
หมายเหตุ : ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและเด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ดำเนินการตรวจ ATK มาแล้ว 2 รอบ และผลเป็น Negative ทั้ง 2 รอบ
2024-04-11
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-31
2024-03-22
2024-03-15
2024-02-02
2023-12-21
2023-12-01
2023-11-08