องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา: www.tuprang.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้


วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธรรมธรรศ  ทองสำโรง นายอำเภอพระทองคำ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตาม "โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๔" โดยมีนายไพฑูรย์  เพ็ญจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอพระทองคำ นายสมเกียรติ์  กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน รองปลัด อบต.ทัพรั้ง พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ
2022-08-05
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-18
2022-06-13
2022-05-02
2022-04-18
2022-03-30
2022-03-03
2022-03-01