องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานขนอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ปรับปรุงครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม) ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ในการประชุมครับที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2559