องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]76
32 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]79
33 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]76
34 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]76
35 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ก.ค. 2558 ]77
36 การรับชาระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]76
37 การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]80
38 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]77
39 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]71
40 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน [ 21 ก.ค. 2558 ]75
 
|1|2|3หน้า 4