องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


นายสมเกียรติ์  กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยรองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้ทำพิธีสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่านฉลอม เมือวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย