องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ร่วมให้การต้อนรับสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและทำพิธีเปิดลานรวบรวมผลผลิตการเกษตรประชารัฐ ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา