องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 


จัดชุดที่พักคอยผู้ที่มีความเสียงในการติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ