องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 


สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด-19 พื้นที่ตำบลทัพรั้ง