องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 


โครงการสร้างความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง