องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓