องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 


ประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดศรีบุญเรือง (หนองยาง) ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา